Skip to content

ESG

Essentiële balans

Wij voelen een sterke verbondenheid met de samenleving en geloven dat ondernemers een voortrekkersrol moeten nemen bij de bestrijding van de negatieve gevolgen op het milieu, het realiseren van een sociaal beleid en krachtig bestuur.

Daarom investeren wij in duurzame ondernemingen, goede arbeidsomstandigheden en een eerlijk, solide en rechtvaardig beleid, waarbij diversiteit, gezonde ontplooiing en een uitdagend beloningssysteem essentiële bouwstenen zijn.

Hera HRI

Wij investeren in een vruchtbare toekomst

Hera HRI beschikt over tientallen jaren gecombineerde relevante expertise en ervaring als eigenaar, investeerder, assetmanager en hotelexploitant. De onderneming is erop gericht om liquiditeit in het systeem te helpen behouden, faillissementen te voorkomen en te zorgen voor optimalisatie van waarde, ruimte en aanwendbaarheid van hospitality vastgoed.

We richten ons op de aankoop van hotels die door (externe) omstandigheden waarde hebben verloren, maar onderliggend gezond zijn en een sterk groeipotentieel hebben. Onze succesvolle uitvoering behelst het maken van duidelijke keuzes in de acquisitie, het analyseren van de mogelijkheden op de markt, concept en resultaat verbetering en het optimaliseren van de effectiviteit van het managementteam.

De investeringshorizon is gemiddeld 5-7 jaar, waarbij opportuniteit kortere of langere periode bepaalt.

Contact met HERA- HRI