Skip to content

Hera HRI

Wederzijdse groei, waardecreatie en een gezond rendement

Hera HRI werkt als operationele partner/medebelegger met institutioneel kapitaal. Hera HRI combineert institutionele kwaliteitsdiscipline met ondernemend, hands-on management om vastgoedmogelijkheden met toegevoegde waarde te identificeren en uit te voeren.

Hera HRI beschikt over tientallen jaren gecombineerde relevante expertise en ervaring als eigenaar, investeerder, assetmanager en hotelexploitant. De onderneming is erop gericht om liquiditeit in het systeem te helpen behouden, faillissementen te voorkomen en te zorgen voor optimalisatie van waarde, ruimte en aanwendbaarheid van hospitality vastgoed.

We richten ons op de aankoop van hotels die door (externe) omstandigheden waarde hebben verloren, maar onderliggend gezond zijn en een sterk groeipotentieel hebben. Onze succesvolle uitvoering behelst het maken van duidelijke keuzes in de acquisitie, het analyseren van de mogelijkheden op de markt, concept en resultaat verbetering en het optimaliseren van de effectiviteit van het managementteam.

De investeringshorizon is gemiddeld 5-7 jaar, waarbij opportuniteit kortere of langere periode bepaalt.

Visie, missie en filosofie

Visie

Op de korte termijn richt Hera HRI zich op het ondersteunen van de liquiditeit in het systeem, het voorkomen van faillissementen en het waarborgen van de continuïteit  van de operatie. 

Met het oog op de toekomst zet Hera HRI in op leiderschap en innovatie betreft de optimalisatie van waarde, ruimte, duurzaamheid en alternatieve aanwendbaarheid van hospitality vastgoed.

Missie

Hera HRI is een investerings-maatschappij met een passie voor hospitality. 

We ontzorgen investeerders, eigenaren en financiële instel-lingen door monetaire deel-neming in activa, asset-management, operationele ondersteuning en bedrijfsbe-middeling, met als doel wederzijdse groei, creatieve waardecreatie en een gezond rendement. 

Filosofie

Wij geloven in heldere communicatie, duidelijke afspraken en persoonlijke integriteit.

Alle inspanningen, activiteiten en initiatieven zijn gericht op het creëren van waarde voor de stakeholders.