Skip to content

Nieuwe hotel operating partner en investeerder Hera-HRI

Oplossing voor hoteleigenaren en banken

Arnhem, 28 januari 2021 – Getooid met de naam van de echtgenote van oppergod Zeus is Hera HRI een nieuwe flexibele hotelpartner gericht op het acquireren en beheren van hotelvastgoed. Dat het bedrijf nu wordt gelanceerd is geen toeval.

Door de pandemie staat de wereld stil. Er wordt nauwelijks gereisd, zakelijke evenementen worden alleen nog online georganiseerd en het toerisme wordt van overheidswege ontmoedigd. Een absoluut probleem voor de exploitanten van hotels die de huur niet langer kunnen opbrengen. Daardoor kunnen vaak ook de pandeigenaren niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen. Verder zijn er onvoldoende middelen voor onderhoud, laat staan voor potentiële aanpassingen en innovaties als gevolg van wellicht structurele veranderingen in de vraag naar hotelkamers. Hera HRI is opgericht om vastgoedondernemers en banken te helpen met hun portefeuille. Dat kan op diverse flexibele manieren.Larissa Esser is een van de initiatiefnemers van Hera HRI: “De verwachting is dat zakenreizen en toerisme zich herstellen na de COVID-19-crisis en de hospitality binnen enkele jaren weer een gezonde bedrijfstak zal zijn. Desondanks zal een groot aantal eigenaren waarschijnlijk kapitaal nodig hebben (herstructurering), terwijl anderen kunnen besluiten zich helemaal terug te trekken uit de sector of het momentum aangrijpen om hun portefeuille, althans gedeeltelijk, af te stoten. Onze activiteiten starten feitelijk waar banken hun dienstverlening staken. Hera HRI assisteert met het overnemen van leningen, de financiële herstructurering middels participatie en zelfs volledige overname van het vastgoed. Verder kunnen we namens de eigenaar zorgdragen voor het assetmanagement en concepten ontwikkelen voor een mogelijk alternatieve aanwendbaarheid van het onroerend goed.”Over Hera HRIHera HRI (Hospitality Real Estate Investments) is een volledig geïntegreerde hotel (asset) manager en investeerder met een passie voor de gastvrijheidssector. Op de korte termijn richt Hera HRI zich op het ondersteunen van de liquiditeit in het systeem, het voorkomen van faillissementen en het waarborgen van de continuïteit van de operatie. Hera HRI ontzorgt investeerders, eigenaren en financiële instellingen door deelneming in activa, assetmanagement, operationele ondersteuning en bedrijfsbemiddeling, met als doel wederzijdse groei, waarde creatie en een gezond rendement.Daarnaast is Hera HRI gericht op de toekomst vanuit de gedachte dat de (operationele) vastgoed- en hospitalitysector een unieke rol speelt in het meedenken en herontwerpen van hoe men gebouwen optimaal benut voor wonen, werken en vrije tijd. Een cruciaal moment om leiderschap en daadkracht te tonen, en verandering te bewerkstelligen. Hierin speelt ESG (environment, social en governance) ook een cruciale rol.Hera HRI is een zelfstandig onderdeel binnen EHM Group (www.ehmgroup.nl). Er wordt gewerkt met verschillende private investeringsmaatschappijen die samen met de eigenaren van Hera HRI zorgdragen voor de benodigde funding. Meer informatie via: www.hera-hri.com.

Do you have questions about this article?

Please contact us

Follow us on LinkedIn