Skip to content

Propositie

Kwetsbaar businessmodel

De impact van COVID-19 op de hotel industrie is ongekend en diepgaand, en heeft geleid tot ernstige uitdagingen wat betreft cashflow binnen hotels en bedrijven. Een substantiële groep exploitanten staat op het randje van faillissement, hetgeen dramatische gevolgen heeft voor de eigenaren van het vastgoed.

Het is te verwachten dat de (effecten van de) pandemie voorlopig de realiteit in negatieve zin zullen beïnvloeden en dat herstel enkele jaren in beslag zal nemen. Daarnaast is de huidige situatie tevens tot op zekere hoogte een aansporing geweest tot acceleratie van trends die al eerder in gang waren gezet; bijvoorbeeld de ESG (environment, social, governance) agenda, en een diepere integratie van wonen, werken en welzijn onder hetzelfde dak. Een nieuw hoofdstuk in/voor hotels en hospitality.

Grondige kennis, specifieke ervaring

Hera HRI beschikt over unieke competenties om creatieve oplossingen en concepten te ontwerpen en in te richten, met als doel een sluitende oplossing voor de huidige en toekomstige markt.

De partners binnen Hera HRI beschikken over tientallen jaren gecombineerde ervaring in de C-suite wat leidt tot een gestroomlijnd beslissingsproces gebaseerd op een combinatie van analyse en intuïtie.